เข้าร่วมประชุม โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาววีด๊าด อาชวาศัย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ ตำแหน่ง ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมประชุม โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องดาราศาสตร์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส