ขอเชิญลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัน ที่ ๒ เมษายน และวันรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๗

https://forms.gle/JD3QLVLYAxFMvQ2H7