กิจกรรมเสวนายามเช้า “กันเองยามเช้า ชาวระแงะ”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ พร้อมด้วยบุคลากรสกร.อำเภอระแงะ จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า “กันเองยามเช้า ชาวระแงะ “พบปะหารือกับส่วนราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมบูรณาการในการพัฒนาการศึกษาและข้อราชการต่างๆ โดยมีสำนักงานการศึกษาเอกชนระแงะ และสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอระแงะ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid04Cso779ShiihPsrh8GUHicP4Ka44CThVPKPQFuSgi8afSW7Z5zAQPidxZuVfNqHDl&id=100002246278445