เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน สกร. ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567

นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ พร้อมด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง พร้อมด้วยข้าราชการครู ตำบลมะรือโบตก และนายซูฮารี อาแว วิทยากร การทำฆาฮาร์ เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน สกร. ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567 ผลิตภัณฑ์ การทำที่วางกุรอาน (ฆาฮาร์) พร้อมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมมะนารอ สกร.จังหวัดนราธิวาส