ประกาศ ! รับสมัคร นักศึกษาประจำ

กรอกใบสมัครได้ที่ สกร.อำเภอระแงะ
แล้วมาสมัครกันเยอะๆนะคะ มาสมัครเป็นนักศึกษา สกร.อำเภอระแงะมาเรียนด้วยกัน ร่วมกิจกรรมเพื่อค้นหาตัวตน
ฝึกทักษะทางด้านต่างๆ พร้อมรับประสบการณ์ดีๆ ที่ทางสกร.อำเภอระแงะ มอบให้ท่าน

https://www.facebook.com/photo/?fbid=7306404142777722&set=a.6712180982200044