การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับอำเภอ

ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 41-43

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางสาวเพ็ญประภา เพชรจันทร์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายอภิวิชญ์ ศรีสังข์ บรรณารักษ์ และบุคลากรครู ดำเนินการนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 41-43 ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอระแงะ