ผูกผ้าริมรั้วภายนอกห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความสวยงามพร้อมให้บริการ แก่ประชาชน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

Read more

เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อนวัตกรรม“ห้องเรียนเสมือนจริง(Metaverse)”

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ

Read more