เข้าร่วมจัดแสดงและสาธิตกิจกรรมอาชีพผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOCC และสินค้า OTOP

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางสาวนุรอาซียะ แซมิง ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมจัดแสดงและสาธิตกิจกรรมอาชีพผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOCC และสินค้า OTOP สกร.จังหวัดนราธิวาส ภายใต้ชื่อ”สพร.สานสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ OOCC สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ