ดำเนินการจัดโครงการการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา สกร.อำเภอระแงะ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางมาฮานี สมะแอ ครูอาสาฯประจำศรช. ดำเนินการจัดโครงการการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา สกร.อำเภอระแงะ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการจัดตู้ปลาสวยงาม การจัดสวนหย่อมในถาด การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนางนายียะห์ ยูโซะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส