กศน.นราธิวาส ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรการด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.นราธิวาส มอบหมายให้ น.ส.ศุหัชฌา โพธิรุกข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ น.ส.กรกนก พงศกฤตธมน นักจัดการงานทั่วไป ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรการด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ครั้งที่ 2/2566 เพื่อการบำบัดรักษา โดยมี นายทศพล สวัสติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานราชการ ฝ่ายปกครอง สาธารณะสุข การศึกษา ตำรวจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส