ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระศรีสุทัศน์ ิชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แหงที่ 2) โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid028493EydvDLGhfx6ZHMswTKhCCux1vx9vuozGnhqJBWfRCKKQQTdJWjGQoJ27iT1tl