ประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส และว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ให้มีทิศทางการดำเนินงานและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเจาะไอร้อง

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid0Kr1Rk1jPLp8hwcR7TtATSxX9y361kYmkRLKuDyG83jgFu3AiK3gm7EiEJMLWhpGRl