ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปีงบประมาณ 2566 ของข้าราชการครูสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 1 ราย และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ จำนวน 6 ราย

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid033ZrondWUBveLJCPBLppGmu21Nd3eDFqYQ3RmDWyhjxikugPVLBv8iWNo5jjjKf3Wl