ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส โทร. 073-511807

– ประกาศ สกร.จังหวัดนราธิวาส ภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

– ใบสมัคร

– หนังสือรับรอง