ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจำปี 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นางจงกล อินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 ณ พลับพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ริมเขื่อนท่าพระยาสาย แม่น้ำบางนรา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดงานแข่งขันฯ โดยมีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระภิศัยสุนทรการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2)