ประชุมการจัดนิทรรศการ “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวจรีลักษณ์ สัตตบริพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา เข้าร่วมประชุมการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงผลงานที่ประสบความสําเร็จของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนเนื่องใน ”งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชัญญานุวัตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส