ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยมีนายสมยศ เสาวคนธ์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด