งานดี ตำแหน่งดี

“ไทยมีงานทำ”

รวมตำแหน่งงานจากภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำ

กว่า 250,000 ตำแหน่ง !!

เพื่อคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเอง

คลิ๊ก >>> https://thaimengaantam.doe.go.th