กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก นำพลังมวลชนกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยร่วมกันสวมเสื้อสีขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านยาเสพติด