การพิจารณากลั่นกรองการมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา

วันที่ 10 เมษายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และคณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองการมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา โดยมีพนักงานราชการในสังกัดที่ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส