ต้อนรับและแลกเปลี่ยน การดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

วันที่ 10 เมษายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยน การดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ร่วมกับ พ.ต.อ.สมจิตร นาสมยนต์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส