ประชุมขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีงบประมาณ 2566 : TO BE NUMBER ONE

วันที่ 4 เมษายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางจงกล อินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข : TO BE NUMBER ONE โดยมีนายชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส