ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข”

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และลดภาวะการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ โดยการเต้นลีลาศ ณ สนามบาสเกตบอล สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส