การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “Lifelong learning” เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Read more