วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้ครูศกร.ตำบลยี่งอ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ สู่บ้านหนังสือชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชน และประชาชนรอบบ้านหนังสือชุมมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้เยาวชนในช่วงปิดเทอม และเพื่อประชาสัมพันธ์บ้านหนังสือชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

มีกิจกรรมการเรียนรู้

Read more