วันที่26-28 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอมอบหมายให้นาสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลี บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมปิดเทอมแสนสนุกที่ห้องสมุดยี่งอ

วันที่26-28 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอมอบหมายให้นาสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลี บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมปิดเทอมแสนสนุกที่ห้องสมุดยี่งอ เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่อำเภอยี่งอได้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมมุมเด็กและครอบครัว

1.1 วาดภาพระบายสี

1.2 เติมคำสำนวนสุภาษิต

1.3 ของเล่นเสริมพัฒนาการ

1.4 นิทานหรรษา

2.เรียนรู้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

2.1 แยกขยะก่อนทิ้งเพื่อนราน่าอยู่

2.2 ยือรีงา สืบสานมรดกอิสลาม พิิพิธภัณฑสถานฯศูนย์การเรียนรู้อัลกรุอ่าน

2.3 กระดานภาษาแสนสนุก

3.กิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์เสริมจินตนาการ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส