วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายคณะครู ศกร.ตำบลยี่งอและคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลยี่งอ

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายคณะครู ศกร.ตำบลยี่งอและคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลยี่งอ โดยประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ศกร.ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส