วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายคณะครู ศกร.ตำบลยี่งอและคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลยี่งอ

วันที่ 29 มีนาคม 256

Read more

วันที่26-28 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอมอบหมายให้นาสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลี บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมปิดเทอมแสนสนุกที่ห้องสมุดยี่งอ

วันที่26-28 มีนาคม 2

Read more

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวบัลกิซ จันทร์เพชร ครู คศ.1 ร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านจัดการเรียนรู้แบบการคิดประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้ คณะครู ผู้รับผิดชอบงานด้าน การศึกษาต่อเนื่อง

ร่วมโครงการคัดเลือกผ

Read more

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นายมะนาวี สาบูดิง ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยนางฟาตีเมาะ ปะจูดิง ครูอาสาฯ และนาง กิสนี ตอเละ ครูอาสาฯ เข้าร่วมตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบ

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ ศกร.ตำบลยี่งอ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ ได้มอบเกียติบัตรสำหรับผู้ที่เข้าอบรมกิจกรรมการทำสื่อmetaverse

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้ นางสาวรุสดา นิดิง ครูกศน.ตำบลยี่งอ พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล ได้มีการจัดเตรียมการทำสื่อmetaverse

วันที่ 13 มีนาคม 256

Read more