เยี่ยมจุดเช็คอินเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตำบลลุโบะบือซา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางสาวรอฮานี  อาแวกาจิ ผู้อำนวยการสกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวรุสดา นิดิงครูกศน.ตำบลยี่งอ ได้ชมเยี่ยมจุดเช็คอินที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ควรสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในพื้นที่ใกล้เคียง ณ ศกร.ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส