ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลตะปอเยาะ (ศกร.ตำบลตะปอเยาะ)

หมู่ที่ 4 บ้านบลูกาสนอ

ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ

จังหวัดนราธิวาส 96180

โทรศัพท์ 092-4855741, 080-8707239, 089-9760570

E-mail : hafisa1011@gmail.com