เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด

วันที่ 20 มีนาคม 2567

นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวซูไรนับ หะยีวาเด็ง ตำแหน่ง ครู และคณะครู สกร.อำเภอยี่งอ เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางสาวกิติมา มะสูละ วิทยากรอาชีพตำบลตะปอเยาะ ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ “ผ้าคลุมไหล่บาติก” ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TPoGJySuynjsC7JVqasb22xGBZoSytkox2TPhqCeQvccsgueqMj14VEHe3EmkLXHl&id=100012810135756