เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษา

วันที่ 21 มีนาคม 2567

นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางนิซัลมา เวาะเซ็ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษา ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ : เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตดี โดย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผ่านระบบ Zoom https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GxzRA6fmGdeBDwL1BxtGPGgVECKfogStCctMBDfA2j1fM6p5pjj91Dc5RArSRp6Hl&id=100012810135756