เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.

นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวกาญจนา พรศิริ ครูอาสาฯ ศกร.ตำบลตะปอเยาะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งมีนายศิริ เกตุกิ่ง ประธานคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลตะปอเยาะ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมอิมพิเรียล ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KsiVEsLZCpdF9mDq6m9LJYYg1VHXdz6KuqhcHjqw5iydGD1BKdbzbp1sBBQ6thpxl&id=100012810135756