ชิญชวน แวะซื้ออาหารแก้บวช

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลลุโบะบือซา
🌮🫔🥗🥙
ขอเชิญชวน แวะซื้ออาหารแก้บวช
📍ณ คลองบาตู บ้านกาแร ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส