ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลลุโบะบือซา (ศกร.ตำบลลุโบะบือซา)

บ้านกาแร หมู่ที่ 2 ตำบลลุโบะบือซา

อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

โทรศัพท์ 073 512 536, 073 511 807

โทรสาร 098-5641682

E-mail : lubokbesar@gmail.com