สอบปลายภาค (วิชาเลือก)

วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ณ โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส