บริบทตำบลละหาร

ประวัติความเป็นมาของตำบลละหาร

ชุมชนละหารมีเรื่องเล่ากันว่า เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ในเขตตำบลละหารมีหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่แห่งหนึ่งมีน้ำขังตลอดปี จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายอย่างชุกชุม เมื่อชาวบ้านเข้าไปล่าสัตว์หรือจับปลาที่บริเวณหนองน้ำแห่งนี้ มักจะถูกสัตว์ป่าทำร้ายหรือกัดกินจนเป็นที่โจทย์ขานกันทั้งตำบล และมักจะใช้ช้างลงไปจับปลาในหนองน้ำดังกล่าวเพราะหนองน้ำลึกและขนาดใหญ่ หลังจากนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปบริเวณหนองน้ำนั้นอีกเลย ดังนั้นจึงเรียกตำบลนี้ว่า “ละหาร”

ซึ่งคำว่า “ละ” หมายถึง “ทิ้งหรือปล่อยไว้”

และ “หาร” หมายถึง “หนองน้ำ”

สภาพทั่วไปของตำบลละหาร

ระยะทาง

ตำบลละหารห่างจากตัวอำเภอยี่งอ เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีเส้นทางเข้าสู่ตำบล จำนวน 1 เส้นทางหลวงหมายเลข 42 ถนนเพชรเกษม เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าสู่ ตำบลละหาร  ตำบลละหารห่างจากตัวจังหวัด เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีเส้นทางเข้าสู่ตำบล จำนวน 3 เส้นทาง โดยใช้ถนนทางหลวง ถนนเพชรเกษม เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าสู่ตำบล

1. เข้าสู่หมู่ที่ 3 บ้านปูตะ

2. เข้าสู่หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งคา

3. เข้าสู่หมู่ที่ 6 บ้านศาลาลูกไก่

4. เข้าสู่หมู่ที่ 7 บ้านกาเด็ง