โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลี ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะครู ศกร.ตำบลละหาร และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ตลาดนัดเทศบาลตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมให้พ่อค้า แม่ค้า หรือผู้สนใจ รักการอ่านใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ และเพิ่มความรู้ให้กับตนเอง