รับการอบรมโครงการส่งเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้ คณะครู ศกร.ตำบลละหาร เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและการใช้สิทธิ์ทางศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 หัวข้อ “อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคุ้มครองที่สาธารณะ” ครั้งที่ 1 โดยมีวิทยากรจากศาลปกครองจังหวัดยะลาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ผ่านทาง Facebook Live ณ สกร.อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ไม่มีคำอธิบาย

+1