ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2566 (วิชาเลือก)

วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วิชาเลือก) ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ณ สนามสอบโรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ สกร.อำเภอยี่งอ ขอขอบคุณโรงเรียนร่มเกล้า ที่อำนวยความสะดวกในการจัดสอบในครั้งนี้