ฝึกซ้อมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้ นางสาวมาริสา ดารามั่น ตำแหน่งครูอาสาฯประจำศรช.ตำบลแว้ง และครู กศน.ตำบล ดำเนินการฝึกซ้อมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในโครงการเทิดพระเกียรติ 101 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ” ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส