เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยและการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการ

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้นางสาวยูรนี ยูนุ๊ ตำแหน่งครูอาสาฯ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยและการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี และมีความรู้ควาเข้าในเกี่ยวกับการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยและการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการ
ณ หอประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส