เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนา นักบริหารการเปลี่ยนแปลง และพิธีมอบวุฒิบัตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รุ่นที่ 2

Read more