ขอแสดงความยินดีกับ สกร.อำเภอแว้ง ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดโครงงาน การเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชา ด้านการพัฒนาพลังงานของไทย หัวข้อ “เยาวชนจิตอาสา ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ตามศาสตร์พระราชา ” ในระดับดี