เข้าร่วมกิจกรรม Spark U Festival เทศกาล ปลุก เปลี่ยน เมือง สื่อสารสร้างสรรค์เมืองบันดาลใจ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้คณะครู สกร.อำเภอแว้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การวาดภาพระบายสี ในกิจกรรม Spark U Festival เทศกาล ปลุก เปลี่ยน เมือง สื่อสารสร้างสรรค์เมืองบันดาลใจ โดยภายในมีการจัดกิจกรรมศิลปะ ชุมชนธรรมชาติ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมข้ามพรมแดน เหนือ อีสาน ใต้ ผลงานคนรุ่นใหม่ 100 กว่าชีวิต ณ ตลาดเก่าใจกลางเมืองแว้ง