ร่วมออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 9 พฤษภาคม 256

Read more

เข้าร่วม การเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้านราธิวาส“งามเลิศล้ำ แพรพรรณ เมืองเมอนารอ ผ้าทอ ผ้าถิ่น และผ้าลายพระราชทาน”

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read more

“รางวัลชมเชย” การแข่งขันบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 256

Read more

“รางวัลชนะเลิศ” การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ในโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 256

Read more

เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 256

Read more