นิเทศการจัดการเรียนการสอน “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากริบบิ้นผ้า”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

Read more

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์”การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์การทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์

Read more