จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย กีฬาสานสัมพันธ์ครูและบุคลากร สกร.อำเภอแว้ง

วันที่ 3 มกราคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้บุคลากรครู สกร.อำเภอแว้ง จัดกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์ ครูและบุคลากร โดยมีกิจกรรมกีฬาเต้นแอโรบิกเพื่อให้บุคลากรได้ออกกำลังกายผ่อนคลาย และให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงโดยจะสลับสับเปลี่ยนประเภทกีฬาและกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกวันพุธ ณ สกร.อำเภอแว้ง