เข้าร่วม การเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้านราธิวาส

“งามเลิศล้ำ แพรพรรณ เมืองเมอนารอ ผ้าทอ ผ้าถิ่น และผ้าลายพระราชทาน”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้นางสาวนิสรีน แวเด็ง ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนางสาวปิยาอร บือราเฮง ตำแหน่งครูอาสาฯประจำ ศรช.ตำบลโละจูด เข้าร่วมเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้านราธิวาส “งามเลิศล้ำ แพรพรรณ เมืองเมอนารอ ผ้าทอ ผ้าถิ่น และผ้าลายพระราชทาน” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ณ เวทีกลางงานกาชาดและงานประจำปี จังหวัดนราธิวาส