“รางวัลชมเชย” การแข่งขันบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้นางสาวมาริสา ดารามั่น ตำแหน่งครูอาสาฯประจำ ศรช.ตำบลแว้ง พร้อมด้วยนางสาวซูไฮลา สะมะแอ ตำแหน่งครูอาสาฯประจำ ศรช.ตำบลเอราวัณ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันบทเพลงพระราชนิพนธ์ (ประเภทเดี่ยว) ในโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ” ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล “ชมเชย” ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส